A l’estiu, tips d’Analytics (III)Tips d’Analytics? Doncs, ara arriba un tercer post… és el que té de confondre el tip català amb el tip anglès 🙂

Avui, diferència entre mitjana de temps a pàgina vs mitjana de temps per sessió.

SPOILER: el nucli de la diferència és si comptabilitzem, o no, les pagines amb temps 0.

Què vol dir una pàgina a temps 0 ? Són aquelles pàgines de les quals Analytics no pot comptabilitzar el temps d’estada d’un visitant. Per exemple, entro a una web a través d’una pàgina específica, i en ella navego durant 30 segons; després passo a una segona pàgina i hi estic 45 segons; i finalment, arribo una tercera pàgina. D’aquesta tercera abandono la web i Analytics compta com a temps 0.

Realment, ha estat un temps a la tercera però no el coneixerem. Per què? Perquè Analytics coneix el temps que has estat en una pàgina per comparativa amb la pàgina anterior. Per tant, no pot comparar l’última pàgina visitada amb cap altra.

I aquí sorgeix la confusió per analitzar la mètrica de mitjana de temps per pàgina o per sessió.

Què fa Analytics?

Per la mitjana de temps, suma el temps de les pàgines de les quals sap el temps, i descarta la pàgina amb temps 0. Al nostre exemple: 30+45 segons= 75 / 2 (2 pàgines amb temps conegut). La mitjana de temps per pàgina és 37,5 segons. Analytics sempre arrodoneix la xifra, per tant, ens dirà que la mitjana de temps per pàgina és de 38 segons.

Pel que fa a la mitjana de temps per sessió, Analytics sí té en compte les pàgines amb temps 0. Seguint l’exemple, Analytics sumarà tots els temps coneguts de totes les pàgines: 30-45+0= 75. És a dir, que tenim una mitjana de temps per sessió de 75 segons.

Per què ens ajuden aquestes mètriques?

Mitjana de temps per pàgina: Una web d’e-commerce amb un producte estrella, necessita conèixer si la pàgina aconsegueix atraure i retenir el màxim de temps possible als visitants.

Mitjana de temps per sessió: En casos de webs de continguts, amb un objectiu d’atraure els visitants i que naveguin el màxim de temps possible, la mètrica de mitjana de sessió ens permetrà conèixer si ho estem aconseguint.A l’estiu, tips d’Analytics (II) BUSCO FEINA !!
A l’estiu, tips d’Analytics (II)
BUSCO FEINA !!

Reply