COMUNICADOR


Tot Comunica. Sempre Comuniquem.

Els meus perfils professionals són :

 

Comunicador i Escriptor

Community Manager / Analista Online / Gestió d’Identitats Digitals / Storytelling

Venda Comercial / Publicitat Radiofònica / Màrqueting Presencial

Coaching-Formador en Comunicació Verbal i No Verbal

Periodisme Online / Periodisme Offline

Edició Multimèdia / Narració i Muntatge Audiovisual

Comunicació Política / Empresarial / Corporativa / Gabinets Premsa

Comunicació de Crisi / Situacions Imprevistes

Coaching en Gestió de Grups / Relacions Laborals

Relacions Públiques 

Gestió de Projectes i Equips de Treball

Guions Televisius / Producció Multimèdia