Perfils Professionals


Comunicador, Escriptor i Conferenciant

Coaching-Formador en Comunicació Verbal i No Verbal

Expert en Comunicació Política / Empresarial / Corporativa / Gabinets Premsa

Expert en Comunicació de Crisi / Situacions Imprevistes

Coaching en Gestió de Grups / Relacions Laborals

Coaching-Assessor Personal

Relacions Públiques / Storytelling

Gestió de Projectes i Equips de Treball

Community Manager / Analista Online

Periodista / Crític Cinema / Guions Televisius / Producció Multimèdia